Research

Geschiedenis van het brandweerkorps Arnemuiden
Het brandweerkorps van Arnemuiden wordt gekleurd door een rijke geschiedenis. In archiefstukken uit de 16e eeuw wordt er al gesproken over een brandwacht in Arnemuiden.

Klik voor meer info

Slachtofferlijst verdronken vissers
In het museum vindt u een stiltekamer, ter nagedachtenis aan de vele verdronken Arnemuidse vissers van de afgelopen 200 jaar. Alle slachtoffers zijn gedocumenteerd, in de stiltekamer kunt een document inzien met details, foto’s en krantenberichten.

Klik voor meer info

De verlanding van Arnemuiden in kaart gebracht
In de 16e eeuw was Arnemuiden een bloeiende havenstad aan zee, nu niet meer. Hoe komt dat? De zee verdween door verlanding. Hoe is dat proces verlopen? In 2013 heeft een werkgroep van het museum de verlanding van Arnemuiden nauwkeurig in kaart gebracht.

Klik voor meer info

Archeologische vondsten
In 2007 zijn er een groot aantal archeologische vondsten gedaan aan de Clasinastraat in Arnemuiden waar nu het gebouw met onder andere de supermarkt is gevestigd. Het gebouw heet “De Dokke”. In het museum zijn meerdere objecten te zien. Eén object wordt uitvoerig beschreven.

Klik voor meer info

Lazaret
Arnemuiden was van mei 1944 tot november 1944 een zogenaamd Lazaretdorp. Veel is er uit deze tijd niet bekend. Om wat licht te werpen op deze duistere periode heeft in 2008 een werkgroep onderzoek verricht. De resultaten zijn hier te bekijken en worden in de loop van de tijd bijgewerkt.

Klik voor meer info

De Slag om de Sloedam
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is rondom Arnemuiden ernstig gevochten. Zowel in het begin als aan het einde van de oorlog is er hard gevochten om de Sloedam, een smalle dijk die het eiland Walcheren verbindt met Zuid-Beveland.

Klik voor meer info

Maurits van Vollenhoven
Het museum bevat een grote collectie medailles en andere bijzonderheden van de Nederlandse diplomaat Maurits van Vollenhoven. In 2007 heeft een werkgroep van het museum deze collectie en de persoon Van Vollenhoven nader onderzocht. Alle informatie die we hebben gevonden hebben we op een wikipediapagina gezet.

Klik voor meer info